2020 aurrekontua

Sarrera eta Irteerak

Ekintza plana

2020rako EKINTZA PLANA

Inbertsioak

Finantzatzea

2020 Finantzazioa

Ibilgetu ukiezin eta materiala